Pochádza z Nových Sadov pri Nitre, študoval na UKF v Nitre Manažment kultúry a turizmu. V súčasnoti žije a pracuje v Nitre. Popri práci ekonóma sa venuje turistike, ktorú s fotografovaním neodmysliteľne spája. Námety pre fotografiu nachádza hlavne v nádhernej slovenskej krajine, ale i v zahraničí. Sporadicky fotografuje reportáže a svadby. Je členom Fotoklubu Nitra pri KOS a Zväzu slovenských fotografov.

https://petermichalik.eu
 

Peter Michalík

/album/peter-michalik/img-0113-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-0208-res1-jpg/
/album/peter-michalik/img-0322-2-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-0568-res-jpg1/
/album/peter-michalik/img-1828-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-2709-2-3-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-2918-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-3081up-res-jpg1/
/album/peter-michalik/img-3914-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-4849-bw-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-9754-res1-jpg/
/album/peter-michalik/img-0091-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-0162up2-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-0602-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-1022-1-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-1125-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-1811-2-res-jpg/
/album/peter-michalik/img-3030up-res-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto