Fotografia ma začala priťahovať od desiatich rokov. Fotiť som začal o rok neskôr, keď mi mamička kúpila prvý fotoaparát na 12 obrázkov. Najskôr som fotil svadby, stužkové, uvítanie detí. Postupne som zostal pri fotografovaní prírody, krajiny, makro, osobitne ma zaujalo fotografovanie vtákov. Fotografovanie je relax, ktorý mi napĺňa dušu, zároveň tým môžem potešiť aj duše iných. Členom Fotoklubu Nitra pri KOS som od roku 1999. Až tu som nadobudol cit pre fotografiu, naučil som sa byť vnímavejší a pozornejší.

 

  


Ján Šranko

/album/jan-sranko/5-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-1613-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-2151-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-2290-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-2802-2-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-2921-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-3723-res-jpg1/
/album/jan-sranko/fjs-3860-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-3870-res-jpg1/
/album/jan-sranko/fjs-3884-res-jpg1/
/album/jan-sranko/fjs-4520-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-4804-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-6836-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-6861-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-6899-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-7868-res-jpg/
/album/jan-sranko/fjs-7876-res-jpg/
/album/jan-sranko/foto-s10008a-res-jpg/

—————


O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.


Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto