Členovia fotoklubu

Ján Macák, AZSF

Jan Macak
     

     

     Fotografujem od 9 rokov. K fotografovaniu ma priviedol otec. V roku 1980 mi na okresnej výstave v Nových Zámkoch vystavili prvé fotografie a tu som  začal navštevovať i fotoklub. Bol som účastníkom viacerých školení, poriadaných Národným osvetovým centrom v Bratislave. Spomeniem len niektoré: 1985 - Portrétna fotografia, 1986 - Reportážna fotografia, 1988 - Diapozitívy a AV programy, 1989 - školenie porotcov a lektorov, 1991 - Portréty, 1992 - Krajina.

 

     Prvú autorskú výstavu som mal v roku 1988 v PKO v Nitre.  Od roku 1980 som sa zúčastnil mnohých fotogr. súťaží a mal vystavené množstvo fotografií, na ktorých som získal viacero ocenení. Spomeniem len niektoré:1986 PACOVSKÉ KOLO - 1.cena, 1991 - 6 .prehliadka DIAPOZITÍVOV členov ZSF v Ružomberku 2.cena, 1994 - Celoštátne AMFO a DIAFOTO v Humennom 1.cena za dia, 1997 - SLOVENSKO MOJE v Komárne - 1.cena, 1998 - PHOTO LIFE český časopis 2. cena za reportážnu fotografiu pre ARAL, 1999 - Celoštátne AMFO a DIAFOTO v Liptovskom Mikuláši 1.cena za farebné fotografie, 2001-WATT FOTO VIDEO 1. cena a fotograf roka v celoročnej súťaži. V roku 2006 som vystavoval v Talianskej ASCOLE fotografie Nitry. Taktiež som publikoval v rôznych časopisoch a publikáciách, napísal niekoľko odborných článkov o fotografii v časopisoch FOTOTIP a WATT. V roku 2009 som získal fotografický titul Autor zväzu slovenských fotografov /AZSF/ a získal 3. cenu v 34. ročníku výstavy ZSF v Ružomberku. V roku 2010 som získal 1.cenu v celoštátnom kole AMFO za ČB fotografiu. Mal som 9. autorských výstav.  

 

Ján Šranko, 

AZSF, EFIAP

         

 

     Narodil som sa 1966 v Hradci Králové, od roku 1969 žijem na Slovensku. Fotografia ma začala priťahovať od 10 rokov. Fotiť som začal  keď mi mamička kúpila prvý fotoaparát na 12 obrázkov. Najskôr som fotil svadby, stužkové, uvítanie detí.... a postupne som zostal pri fotografovaní prírody, krajiny, makro a osobitne mňa zaujíma fotografovanie vtákov. Fotografovanie je relax ktorý mi napĺňa dušu a zároveň môžem potešiť aj duše iných ľudí. Členom fotoklubu v Nitre som od roku 1999, až tu som nadobudol cit pre fotografiu, byť vnímavejší a pozornejší.

 

     Najskôr to bola záľuba o fotografovanie prírody- osobitne vtákov a postupom času som si pribral prakticky všetky žánre: krajinka, eko fotografia, makro, akt. Do dnešného dňa som reprezentoval Slovensko na medzinárodných fotosalónoch  pod záštitou FIAP, taktiež aj bienále natura FIAP  kde sme za kolektív získali Bronz . Spolu  v 27 krajinách na všetkých kontinentoch  na 51 salónov  s 206 akceptáciami.                         29.12. 2014 som zíkal titul AFIAP ( Artiste FIAP ) čislo A14/387 a nasledne   rok 2016 fotografický titul ZSF - Zväzu Slovenských fotografov titul: AZSF. 29.01.2018 EFIAP ( Excellence FIAP ) číslo E2018/010

E-mail:  fotojsslovakia@gmail.com 

 

Milan Hlôška

     

     Fotografii som sa začal venovať vážnejšie až pri narodení mojej prvej dcéry v roku 1960. Neskôr som sa zapojil do činnosti v nitrianskom Fotokrúžku pri PKO, ktorý sa potom preorganizoval na Fotoklub. V rámci tejto činnosti som sa zúčastňoval fotosúťaží a fotovýstav na Slovensku, ale aj v zahraničí a od roku 1966 sa veľmi intenzívne venujem fotografii slovenského folklóru a krojov, ktoré som vystavoval v desiatich mestách a dedinách na Slovensku a jeden krát aj v Srbskom Báčskom Petrovci. Z tejto mojej činnosti vznikla aj obrazová publikácia "Od Tekova vietor veje" s textom Andreja Chudobu a ďalšie publikácie. Popri fotografovaní krojov a folklóru mi  tak amatérska výtvarná tvorba ustupuje trochu do pozadia.

Mgr. Peter Michalík

 
 

     Pochádza z Nových Sadov pri Nitre, študoval na UKF v Nitre Manažment kultúry a turizmu. V súčasnoti žije a pracuje v Nitre. Popri práci ekonóma sa venuje turistike, ktorú s fotografovaním neodmysliteľne spája. Námety pre fotografiu nachádza hlavne v nádhernej slovenskej krajine, ale i v zahraničí. Sporadicky fotografuje reportáže a svadby. Je členom Fotoklubu Nitra pri KOS a Zväzu slovenských fotografov.

Ocenenia: čestné uznanie na AMFO2018 -krajské kolo

Web: https://petermichalik.eu

Jozef Jánošík

     Pochádzam z Nitry, tu aj bývam a pracujem. Vyštudoval som SOU elektrotechnické. S fotografovaním som začal skoro, už od prvých ročníkov základnej školy, kde som navštevoval fotografický krúžok. Členom fotoklubu som od roku 2006. Najobľúbenejšie témami fotografií, okrem rodiny, sú krajinka a reportáž. Mám rád aj turistiku spojenú samozrejme aj s fotografovaním  prírody.

Imrich Finta

     Imrich Finta (* 2.1.1950 v Nevericiach) vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Partizánskom. Dlhé roky pracoval v Calexe v Zlatých Moravciach ako šéfkonštruktér.

     Fotografovanie považuje za životnú záľubu, ktorá mu priniesla veľa krásnych chvíľ aj v podobe mnohých ocenení. Jedným z najnezvyčajnejších bolo, keď jeho snímke tatranského vodopádu pridelili vskutku mimoriadne poslanie: dala punc originality a dizajnu chladničiek, ktoré vyrobili v špecialnej sérii pre francuzky a nemecký trh. V súčasnosti najčastejšie fotografuje Canom G5 a Nikonom 90X. Jeho snímky boli súčasťou kolektívnych výstav na Slovensku, vo Fínsku, v Nemecku, v Maďarsku, v Poľsku, v Čechách a vo Francźku. Má za sebou tiež viacero samotných výstav  (Zlaté Moravce, Nitra, Neverice). Je členom Fotoklubu NITRA pri KOS v Nitre.

Z ocenení:

 •  1. miesto AMFO a DIAFOTO ( 1978, 1998, 1999, 2005 ) 
 •  1. miesto: PRIBINOVA NITRA ( 2004) 
 •  2. miesto: AMFO a DIAFOTO (1976, 1977, 2001, 2003 ) a ďalšie ocenenia...

PaedDr. Ivan Meňhart, AZSF

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, geológia – chémia / 1967-1972/

                  Pedagogická fakulta v Nitre – výtvarná výchova / 1976 -1981/

                  Pedagogická fakulta v Bratislave – estetická výchova  -  dvojročný

                  kurz / 1993 - 1994/

Povolanie: stredoškolský pedagóg

Fotografické vzdelávanie: autodidakt ( odborná literatúra + pokazený foto- materiál)  

Fotografické začiatky: od polovice  80. rokov sa venujem fotografii

                   systematickejšie. Do tohto obdobia spadá aj moje členstvo

                   v nitrianskom fotoklube a účasť na fotografických súťažiach AMFO.  Od                             začiatku 90. rokov som členom ZSF a zúčastňujem sa jeho aktivít.

Samostatné výstavy:

 • 2016-   Múzeum Zlaté Moravce, 2015-Cafe 37 Nitra2012-   Gymnázium Zlaté M.
 • 2012-   Gymnázium Zlaté Moravce
 • 2006 -  Fotofest Topoľčianky – autorská výstava,2004 -  KOS Nitra
 • 2001 -  COPT Kroměříž, 1999 -  KOS Nitra, 1997 -  Zámok Topoľčianky
 • 1993 -  Gymnázium Zlaté Moravce,1989 -  MsKS Zlaté Moravce
 • 1988 -  ZKO Calex Zlaté Moravce, 1986 -  ZKO Calex Zlaté Moravce
 • 1985 -  Kino Čermáň Nitra, 1981 -  Centrum Nitra, 1978 – Gymnázium Zlaté Moravce
 • Účasť  a ocenenia na medzinárodných a celoštátnych výstavách:
 • 2012 -     Výstava ZSF  - 1. cena  (Ružomberok)
 • 2010 -     PETZVALOV  MAPOVÝ  OKRUH – 1.miesto  ( jednotlivci)
 • 2008  -    STROM  RUŽOMBEROK  -  Čestné uznanie FIAP
 • 2006  -    INTERIMAGE  2006  (Belgicko)  - Strieborná medaila FIAP  2006/ 087
 •  2005  -   MAYET  2005  ( Francúzsko)  - čestné uznanie  FIAP  2005/028
 • 2005  -   IDENTITÉ  (Francúzsko)  -  Bronzová medaila FIAP                     
 • 2003  -   FOTOFORUM  RUŽOMBEROK  -  Bronzová medaila FIAP 2003/075
 • 2001  -    FOTOFORUM  RUŽOMBEROK  - Čestné uznanie FIAP  2001/065
 • 1999  -   AMFO DIAFOTO, 3. cena  za farebnú fotografiu /celoštátne kolo/
 • 1999  -   FOTOFORUM  RUŽOMBEROK  -  Zlatá medaila FIAP 
 • 1997  -   Výstava ZSF, Diplom ZSF za súbor fotografií
 • 1997  -   AMFO DIAFOTO, 1. miesto  č.b. foto  /celoštátne kolo/
 • 1996  -  Medzinárodný salón  FOTOFORUM  -  Cena ZSF
 • 1996  -   AMFO DIAFOTO, 1. miesto  -  č.b. foto /celoštátne  kolo/
 • 1996  -   Výstava ZSF, 2. cena  za kolekciu fotografií
 • 1992 -   AMFO  DIAFOTO, 1., 2. miesto – farebný diapozitív /cel. 
 • 1991 -   AMFO  DIAFOTO, 1. miesto – farebný diapozitív  /cšt.kolo/

 

Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

    Pracuje ako odborný pracovník na Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre. Jeho odborným zameraním je botanika. Amatérsky fotograf, člen Nitrianskeho fotoklubu, fotografuje najmä prírodu a krajinu, rastliny a biotopy. Jeho fotografie možno vidieť na weboch www.panoramio.com alebo www.fotonet.sk, či www.sbs.sav.sk/atlas/

Ing. Peter Majlát

 

     Narodil som sa v roku 1950 v Topoľčanoch. V Nitre žijem od roku 1981. Fotografovať som začal ako 15. ročný otcovým Flexaretom. V sedemdesiatych rokoch som fotil Japonským fotoaparátom na kinofilm Yashica. V dobe digitálnej som mal kompakt Olympus a v súčasnosti fotím so zrkadlovkou Canon. Vo fotoklube Nitra som od roku 2013. Fotím prírodu, krajinky, detaily rôznych štruktúr a makro. Fotím pre radosť a dobrý pocit keď niekoho moje fotografie potešia. Mal som fotografie na výstave "Utajená krása Martinského vrchu", regionálne a krajské kolo AMFO a na klubových výstavách, čestné uznanie na AMFO2018 - krajské kolo. V roku 2023 som v Martine na AMFO získal hlavnú cenu.

E-mail: peter.majlat@gmail.com

Jaroslav Fábry

     Začiatky v roku 1952 a  vianočný darček aparát Pionier to odštartoval. A už to začalo roku 1969 som už fotil intenzívne. Učarovala mi príroda, ktoru fotím doteraz. Do nitrianskeho fotoklubu ma priviedol p. Ján Macák pri náhodnom stretnutí v roku 2000. Odvtedy som členom Fotoklubu NITRA pri KOS v Nitre.

     Pravidelne sa zúčastňujem súťaží AMFO, Petzvalovho mapového okruhu ale aj iných súťaží, ktoré sa konajú  na Slovensku. Niekolko fotografií mi vyšlo aj vo fotočasopisoch. V roku 2018 som na krajskom kole AMFO získal čestné uznanie.

E-mail: jaroslav.fabry.262@gmail.com

Mgr. Katarína Pauličeková

     Otázku veku vybavím výrokom: „Som mladá, ale už dlho“.

     Vo svojom voľnom čase paličkujem čipky, starám sa o záhradu (hlavne o rozsiahly záhon kvetov) a veľmi rada si obúvam túlavé topánky.

     K fotografovaniu som sa dostala vďaka cestám za spoznávaním sveta, počas ktorých si zaznamenávam všetko, čo ma zaujme.

     Členkou fotoklubu v Nitre som iba chvíľu a považujem sa za amatérskeho amatéra, ktorý sa chce v tejto oblasti zorientovať.