Fotografii som sa začal venovať vážnejšie až pri narodení mojej prvej dcéry v roku 1960. Neskôr som sa zapojil do činnosti v nitrianskom Fotokrúžku pri PKO, ktorý sa potom preorganizoval na Fotoklub. V rámci tejto činnosti som sa zúčastňoval fotosúťaží a fotovýstav na Slovensku, ale aj v zahraničí a od roku 1966 sa veľmi intenzívne venujem fotografii slovenského folklóru a krojov, ktoré som vystavoval v desiatich mestách a dedinách na Slovensku a jeden krát aj v Srbskom Báčskom Petrovci. Z tejto mojej činnosti vznikla aj obrazová publikácia "Od Tekova vietor veje" s textom Andreja Chudobu a ďalšie publikácie. Popri fotografovaní krojov a folklóru mi  tak amatérska výtvarná tvorba ustupuje trochu do pozadia.

 

Milan Hlôška

/album/milan-hloska/fotoklubhloska-1-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-2-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-3-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-4-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-5-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-6-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-7-jpg/
/album/milan-hloska/fotoklubhloska-8-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto