Pracuje ako odborný pracovník na Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre. Jeho odborným zameraním je botanika. Amatérsky fotograf, člen Nitrianskeho fotoklubu, fotografuje najmä prírodu a krajinu, rastliny a biotopy. Jeho fotografie možno vidieť na weboch: www.panoramio.com alebo www.fotonet.sk, či www.sbs.sav.sk/atlas/

Jaroslav Košťál

/album/jaroslav-kostal/dsc0035-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc0187-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc0957-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc1053-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-0067-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-0237-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-0387-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-0678-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-0683-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-0798-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-2381-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-2401-jpg/
/album/jaroslav-kostal/dsc-2976-jpg/
/album/jaroslav-kostal/hmlisty-les-jpg/
/album/jaroslav-kostal/jaskyna-mazarna-jpg/
/album/jaroslav-kostal/kamziky-jpg/
/album/jaroslav-kostal/mala-fatra-jpg/
/album/jaroslav-kostal/na-onici-jpg/
/album/jaroslav-kostal/orava-jpg/
/album/jaroslav-kostal/snezi-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto