Peter Majlát

/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0002-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0005-hdrphoto-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0011spicnik-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0013-2-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0013-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0014-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0032-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0037-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0038-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0043-2-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0043-4-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0054-2-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0060-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0067-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0086-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0088-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0095-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0107-1-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0110-res-jpg/
/album/fotogaleria-peter-majlat/img-0120-mail-res-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto