História Fotoklubu Nitra

     Spočiatku sa v Nitre záujemci o fotografické umenie stretávali vo fotokrúžku pri PKO, ktorý bol založený v roku 1959. Fotoklub sa teda môže pýšiť dlhou históriu za ktorou treba vidieť veľké množstvo členov niekoľkých generácií, množstvo zrealizovaných výstav ako aj kus práce na poli fotografickej osvety. Neskôr sa fotokrúžok pretransformoval na Fotoklub Nitra. 13.11.2009 pripravili členovia Fotoklubu Nitra vo výstavnej sále KOS výstavu pod názvom Retrospektíva. Výstava sa konala pri príležitosti 50. výročia založenia fotografického krúžku v Nitre.