História Fotoklubu Nitra

     Spočiatku sa v Nitre záujemci o fotografické umenie stretávali vo fotokrúžku pri PKO, ktorý bol založený v roku 1959. Fotoklub sa teda môže pýšiť dlhou históriu za ktorou treba vidieť veľké množstvo členov niekoľkých generácií, množstvo zrealizovaných výstav ako aj kus práce na poli fotografickej osvety. Neskôr sa fotokrúžok pretransformoval na Fotoklub Nitra. 13.11.2009 pripravili členovia Fotoklubu Nitra vo výstavnej sále KOS výstavu pod názvom Retrospektíva. Výstava sa konala pri príležitosti 50. výročia založenia fotografického krúžku v Nitre.

 

 

 

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto