Členovia fotoklubu

Drieňovský Jozef

jozef.drienovsky@uniag.sk

Eliáš Pavol

elias.reality@gmail.com

Fábry Jaroslav

jaroslav.fabry.262@gmail.com

Finta Imrich   

imrich.finta@centrum.sk

Haluška Oto            

oto.h@zoznam.sk

Hlôška Milan

milan.hloska@gmail.com

Hustý Peter

peterhusty@centrum.sk

Jánošík Jozef

jozefjanosik@centrum.sk

Košťál Jaroslav

kostaljar@gmail.com

Kováč Andrej

andrej@andrejkovac.com

Macák Ján

janmacak@hotmail.com

Meňhart Ivan

ivan.menhart@atlas.sk

Michalík Peter

michalik.peter@gmail.com

Oravec Marián

oravmari@azet.sk

Rábeková Renáta

rabekova@gmail.com

Soviš Luboš

luboskoma@gmail.com

Šranko Ján

fotojsslovakia@gmail.com

Vaňúr Roman

roman.vanur@gmail.com

Votoček Jaroslav

jarovotocek@gmail.com

   
   
   
   
   

 

 

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto