Výstava na Dňoch fotografie v Leviciach

20.02.2022 11:36

     V prvej polovici januára dostal náš fotoklub pozvanie na Dni fotografie v Leviciach 2022. Na tomto známom fotografickom podujatí má možnosť náš fotoklub vystaviť 15. fotografií našich členov v dňoch 6.5. – 10.6.2022. Na stretnutí našich členov sme túto ponuku prijali. Na ďalšom stretnutí sme už aj vybrali fotografie našich členov: Fábry, Finta, Jánošík, Kováč, Macák, Majlát, Meňhart, Michalík, Oravec, Pauličeková, Strapko a Šranko. Zaslali sme aj tri fotografie a krátky text o našom fotoklube, ktoré budú zverejnené v katalógu podujatia. Sme radi, že sa môžu naši členovia prezentovať svojou tvorbou na tomto významnom celoslovenskom podujatí.

Ing. Peter Majlát

 

Fotogaléria: Výstava na Dňoch fotografie v Leviciach

/album/fotogaleria-vystava-na-dnoch-fotografie-v-leviciach/dflv-plagat-89-png/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto