Srdečne pozývame kolegov k účasti na obdobe Slovak Press Photo, na ukrajinskej súťaži LIFE PRESS PHOTO. Tématicky je súťaž rozdelená na

10.04.2018 10:35

 

1. Aktuálne správy, všeobecné správy
2. Ľudia v spravodajstve, Portrét
3. Každodenný život
4. Šport
5. Umenie, zábava
6. Príroda, životné prostredie
Do každej kategórie je možné poslať A). 4 sólo fotografie, B). sériu fotografií maximálne do počtu 8. Uzávierka je 2. mája 2018. Cena za súťaž je na dobrovoľnom poplatku. 

 

http-//press.ukrfoto.org/en/.webloc

 

zdroj: fotoklub BARDAF, spracoval: JS

 

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto