Spoločná výstava fotoklubov v Zielonej Góre

20.01.2019 22:00

     Po nadviazaní spolupráce s členmi fotoklubu Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne (LTF) z partnerského mesta Nitry – Zielonej Góry v dňoch 29.8.-2.9.2018 nám bol predostretý plán zorganizovať spoločnú výstavu oboch fotoklubov v Zielonej Góre. Táto myšlienka mala byť zároveň viditeľným výsledkom kultúrnej spolupráce v oblasti fotografie. Plán sa našim poľským kolegom podarilo uskutočniť, za čo sme im veľmi vďační.

     Výstava sa pod názvom „Fotografia-sztuka bez granic“ (Fotografia-umenie bez hraníc) konala v priestoroch Palmiarne v Mediatéke Szklana Pułapka v dňoch 6. – 30.11.2018. Tvorilo ju 22 fotografií – po 11 fotografií z každého partnerského fotoklubu. Témou výstavy bola Nitra a jej okolie. Z nášho fotoklubu svoje práce na výstave prezentovali Peter Majlát, Jaroslav Fábry, Ján Macák a Peter Michalík. Z partnerského fotoklubu LTF fotografie vystavovali Emilia Szpila, Teresa Kaczmarek, Marek Wasiel a Krystyna Jaworska. Fotografie našich poľských priateľov vznikli počas plenéra, ktorý sme pre nich zorganizovali v Nitre a v blízkom okolí. Členovia fotoklubu LTF mali zároveň možnosť zoznámiť sa s históriu nášho mesta prostredníctvom sprievodcu.  

 

Peter Michalík

 

Fotogaléria: Spoločná výstava fotoklubov v Zielonej Góre

/album/fotogaleria-spolocna-vystava-fotoklubov-v-zielonej-gore/img-7052-res-web-jpg/
/album/fotogaleria-spolocna-vystava-fotoklubov-v-zielonej-gore/img-7060-res-web-jpg/
/album/fotogaleria-spolocna-vystava-fotoklubov-v-zielonej-gore/img-7062-res-web-jpg/
/album/fotogaleria-spolocna-vystava-fotoklubov-v-zielonej-gore/img-7074-res-web-jpg/
/album/fotogaleria-spolocna-vystava-fotoklubov-v-zielonej-gore/img-7085-res-web-jpg/
/album/fotogaleria-spolocna-vystava-fotoklubov-v-zielonej-gore/piix-004-xt101574-res-web-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto