Regionálna postupová súťaž AMFO 2018

12.04.2018 20:25
AMFO 2018
Vo štvrtok 12. apríla sa v KOS Nitra uskutočnila vernisáž a vyhodnotenie amatérskej
fotografickej tvorby regionálnej postupovej súťaže AMFO 2018. Ako každý rok aj tento rok
sa do súťaže zapojili aj členovia nášho Fotoklubu Nitra. Najväčší úspech zaznamenal Andrej
Kováč, ktorý získal v kategórií čiernobiela fotografia 1. miesta za sériu fotografií Tajomstvo.
V tejto kategórií získal 3. miesto aj Imrich Finta za dokumentárne zábery z ulice. Vo farebnej
fotografií získali čestné uznanie až traja naši členovia: Jaroslav Fábry, Peter Majlát a Peter
Michalík. Fotografiu mala vystavenú aj naša mladá posila Mária Nikelová. Všetkým
oceneným a vystavujúcim srdečne gratulujeme a želáme v ďalšej tvorbe ešte veľa ďalších
úspechov.

 

AMFO 2018

     Vo štvrtok 12. apríla sa v KOS Nitra uskutočnila vernisáž a vyhodnotenie amatérskej

fotografickej tvorby regionálnej postupovej súťaže AMFO 2018. Ako každý rok, aj tento rok

sa do súťaže zapojili členovia nášho Fotoklubu Nitra. Najväčší úspech zaznamenal Andrej

Kováč, ktorý získal v kategórií čiernobiela fotografia 1. miesto za sériu fotografií Tajomstvo.

V tejto kategórií získal 3. miesto aj Imrich Finta za dokumentárne zábery z ulice. Vo farebnej

fotografii získali čestné uznanie až traja naši členovia: Jaroslav Fábry, Peter Majlát a Peter

Michalík. Fotografiu mala vystavenú aj naša mladá posila Mária Nikelová. Všetkým

oceneným a vystavujúcim srdečne gratulujeme a želáme v ďalšej tvorbe ešte veľa ďalších

úspechov.

 


 

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto