Webová prezentácia bola spustená

06.05.2014 23:19

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Po podnetoch od kolegov z fotoklubu sme sa rozhodli vytvoriť vlastnú webovú prezentáciu nášho fotoklubu. Inšpirovali sme sa webovými prezentáciami iných fotoklubov. Naším hlavným cieľom je vytvorenie spoločného priestoru pre členov, prezentovanie ich úspechov a prác. Okrem toho si kladieme za cieľ zmapovať vyše 50 ročnú bohatú históriu fotoklubu. Počas nej klubová činnosť zanechala nezmazateľné stopy na poli fotografickej osvety. Na našej webovej prezentácii chceme poskytovať informácie o pripravovaných akciách, klubových i individuálnych výstavach členov. Rovnako tento priestor využijeme i na reporty z akcií, ktoré už prebehli. Záujemca tak môže získať ucelený prehľad o činnosti Fotoklubu Nitra pri KOS.   

 

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto