Webová prezentácia bola spustená

06.05.2014 23:19

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Po podnetoch od kolegov z fotoklubu sme sa rozhodli vytvoriť vlastnú webovú prezentáciu nášho fotoklubu. Inšpirovali sme sa webovými prezentáciami iných fotoklubov. Naším hlavným cieľom je vytvorenie spoločného priestoru pre členov, prezentovanie ich úspechov a prác. Okrem toho si kladieme za cieľ zmapovať vyše 50 ročnú bohatú históriu fotoklubu. Počas nej klubová činnosť zanechala nezmazateľné stopy na poli fotografickej osvety. Na našej webovej prezentácii chceme poskytovať informácie o pripravovaných akciách, klubových i individuálnych výstavach členov. Rovnako tento priestor využijeme i na reporty z akcií, ktoré už prebehli. Záujemca tak môže získať ucelený prehľad o činnosti Fotoklubu Nitra pri KOS.   

 

—————

Späť