Výstavy Milana Hlôšku a Petra Michalíka

03.10.2016 23:49

Krása v krojoch ukrytá Milana Hlôšku

 

     Pod názvom Krása v krojoch ukrytá bola v stredu 7. sept. 2016 otvorená výstava fotografií Milana Hlôšku v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch. Zúčastnila sa jej hŕstka nadšencov, milovníkov folklóru a našich krásnych krojov. V programe zaznela báseň a krásne piesne. Muži zo speváckej skupiny LIDOVEC v Solčanoch, ktorí pána Hlôšku prijali za svojho dobrého priateľa (pravdaže aj s manželkou) prišli zo Solčian a zaspievali niekoľko piesní. Krásne za doprovodu harmoniky Mariána Vevereku, oduševnene, že skoro ani nedýchali, aby nerušili. Bolo to spontánne a nádherné. Oni prišli len preto aby mu (im) zaspievali a spestrili ich podujatie. Pán Hlôška bol tým poctený a dojatý.

Foto: Milan Hlôška a Bohumil Milata

 

Súbor výstav krajinárskych fotografií Petra Michalíka

 

     Súbory fotografií Petra Michalíka sú od začiatku septembra sprístupnené v rámci prebiehajúcich výstav v múzeu v Nových Sadoch. Výstava pozostáva zo štyroch samostatných celkov. Súbor farebných fotografií pod názvom Jesenné reminiscencie zachytáva jesenné nálady v nádhernej slovenskej krajine. Ďalší súbor čiernobielych fotografií zobrazuje krásu liptovskej krajiny. Súbor Walliské a Savojské Alpy vznikol počas výstupov na niekoľko alpských vrcholov nad 4000 metrov. Posledný, zatiaľ len vznikajúci súbor zaznamenáva čarovné svetelné okamihy v krajine – z toho pramení i jeho názov: Zázrak svetla.   

Foto: Peter Michalík

Fotogaléria: Výstava Milana Hlôšku

/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a1-jpg/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a2-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a3-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a4-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a5-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a6-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a7-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a8-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a9-jpg1/
/album/fotogaleria-vystava-milana-hlosku/a10-jpg1/

Fotogaléria: Výstava Petra Michalíka

/album/fotogaleria-vystava-petra-michalika/img-3885-1-res-jpg/
/album/fotogaleria-vystava-petra-michalika/img-3886-1-res-jpg/
/album/fotogaleria-vystava-petra-michalika/img-3887-1-res-jpg/
/album/fotogaleria-vystava-petra-michalika/img-3888-1-res-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto