Úspechy v regionálnom a krajskom kole AMFO 2021

31.07.2021 17:34

     Dňa 13. apríla 2021 sa konalo vyhodnotenie regionálnej postupovej súťaže AMFO 2021. Porota v zložení – predseda Mgr. Jozef Peniak, PhD., Marta Földešiová a Norbert Eggenhofer vyhodnotila diela od 43 autorov – 153 samostatných fotografií, 5 súborov experimentu a 13 súborov v kategórii cykly a seriály. Celkovo bolo udelených 21 cien a 11 čestných uznaní. Rozborový seminár a konzultácie pre fotografov sa uskutočnili v online priestore 15. apríla 2021.

     Z nášho fotoklubu úspechy zaznamenali Peter Majlát, Imrich Finta a Peter Michalík. Ocenení boli Peter Michalík 3. miestom v kategórii farebná fotografia za fotografiu Čarovný les a Imrich Finta v kategórii cykly a seriály 2. miestom za súbor fotografií s názvom Reminiscencia 1, 2, 3. Čestné uznania boli udelené Petrovi Majlátovi v kategórii čiernobiela fotografia za fotografie Ľad a voda I., II. III. a Petrovi Michalíkovi v rovnakej kategórii za fotografiu Skamenelý obor.

     Ocenené fotografie postúpili do krajského kola. Vyhodnotenie spojené s vernisážou sa konalo 24. júna 2021 v Spoločenskej hale v Šuranoch. V tomto kole  bol ocenený 3. miestom v kategórii čiernobiela fotografia Peter Majlát. Peter Michalík získal čestné uznanie v kategórii farebná fotografia.

     Oceneným ale i vystavujúcim kolegom srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční na jeseň 2021 v Martine.

 

Mgr. Peter Michalík

 

Fotogaléria: Úspechy v regionálnom a krajskom kole AMFO 2021

/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/imrich-finta-reminiscencia-1-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/imrich-finta-reminiscencia-2-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/imrich-finta-reminiscencia-3-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/peter-majlat-lad-a-voda-i-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/peter-majlat-lad-a-voda-ii-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/peter-majlat-lad-a-voda-iii-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/peter-michalik-carovny-les-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/peter-michalik-skamenely-obor-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/vernisaz-kraj-surany-petermajlat-web-jpg/
/album/fotogaleria-uspechy-v-regionalnom-a-krajskom-kole-amfo-2021/vernisaz-kraj-surany-petermichalik-web-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto