Nadviazanie spolupráce s fotoklubom zo Zielonej Góry

02.09.2018 22:06

     V dňoch 29.8. – 2.9.2018 navštívštívli Nitru členovia fotoklubu Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne z partnerského mesta Nitry zo Zielonej Góry z Poľska. Na zorganizovanie stretnutia a prípravu programu sme mali len zopár dní. Snažili sme sa však urobiť všetko preto, aby sa naši poľskí hostia cítili u nás čo najlepšie. Výsledkom stretnutia bolo podpísanie cezhraničnej spolupráce o kultúrnej výmene v oblasti fotografie. Bol nám predostretý i plán kolegov z partnerského fotoklubu na zorganizovanie spoločnej výstavy v Zielonej Góre. Na tejto výstave majú byť prezentované fotografie Nitry s cieľom oboznámiť tamojšiu nielen fotografickú verejnosť s krásami nášho mesta. Fotografovali sme najmä v Hornom meste, v parku a na ďalší deň i pri Kostole sv. Michala v Dražovciach - obľúbenom mieste nielen nitrianskych fotografov. Počas fotografovania sme zároveň našich kolegov oboznámili s históriou nášho mesta.

     Z nášho fotoklubu sa stretnutia zúčastnili Ján Macák, Jaroslav Fábry, Peter Majlát a Peter Bakay za KOS. Z Fotoklubu ATF na stretnutie prišiel Miloš Gašaj. Z fotoklubu Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne boli zastúpení Emilia Szpila, Teresa Kaczmarek, Marek Wasiel a Krystyna Jaworska.

 

Peter Michalík

 

Fotogafie v galérii: Krystyna Jaworska, Peter Michalík, Miloš Gašaj 

Fotogaléria: Nadviazanie spolupráce s fotoklubom zo Zielonej Góry

/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/mg-6747-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/a2-2-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/dsc-0099-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/dsc05046-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/gasaj-2-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/img-6925-1-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/img-6950-1-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/p8300090-res-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/p8300092-web-jpg/
/album/fotogaleria-nadviazanie-spoluprace-s-fotoklubom-zo-zielonej-gory/p8300176-res-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto