Ján Šranko AFIAP

02.10.2016 22:45

 

     Koncom roka 2014 sa náš člen Ján Šranko stal držiteľom prestížneho fotografického titulu AFIAP. Titul uďeluje  FIAP – Medzinárodná federácia fotografického umenia, ktorá pôsobí od roku 1950 v Paríži.  FIAP združuje viac ako 85 národných asociácií na piatich kontinentoch a reprezentuje diela takmer milióna fotografov. 

 

     Fotografovať začal už na základnej škole a jeho prvým fotoaparátom bola 12 obrázková Smena. Popri fotografovaniu sa venoval aj výtvarnej činnosti, no fotografia nakoniec zvíťazila. Spočiatku fotografoval svadby, stužkové, uvítanie detí a pod.. Neskôr sa dostal k fotografovaniu prírody a krajiny. Osobitne ho oslovuje fotografovanie vtáctva. V roku 1999 sa stal členom nášho fotoklubu. Postupne usmernený skúsenejšími kolegami p. Macákom, Meňhartom, Fintom a ďalšími začal dosahovať prvé úspechy. Bolo ním napríklad čestné uznanie na celoslovenskom salóne krajinárskej fotografie Slovensko moje v roku 2000, ocenenia v najprestížnejšej súťaži amatérskej fotografie AMFO či Dia foto. Fotografie začal posielať okrem domácich aj na medzinárodné súťaže zastrašené federáciou FIAP. 

     Na  ziskanie titulu AFIAP je potrebné dosiahnuť úspech aspoň na 15 medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP a to aspoň v 8 rôznych krajinách.  Je potrebných aspoň 40 akceptácií 15 rôznych fotografií na medzinárodných salónoch. Z toho aspoň 4 fotografie musia mať akceptáciu v printovej podobe. 

     Do dnešného dňa mal Ján Šranko vystavené fotografie v 18 šátoch sveta napr. v Austrálii, Bahrajne, v Saudskej Arábii, Indii  či Vietname. 

 

     Za svoje úspechy na fotografickom poli by sa Ján Šranko rád poďakoval KOS v Nitre za vytvorenie zázemia pre fotoklub, Petrovi Bakayovi a všetkým členom fotoklubu, rodičom, priateľom, známym a v neposlednom rade rodine za celoživotnú podporu - deťom Miriamke, Brankovi  a hlavne manzelke Ildike.

 

     Na záver už len Ján Šranko dodáva: “DOBRÉ SVETLO priatelia  a  prosím chráňte prírodu, aby aj generácie po nás mohli fotiť jej krásy alebo sa tešiť z jej rôznorodosti a farebnosti.

 

Ján Šranko AFIAP

Fotogaléria: Ján Šranko AFIAP

/album/fotogaleria-jan-sranko-afiap/janko-sranko-foto-jpg/
/album/fotogaleria-jan-sranko-afiap/sranko-kopia-res-jpg/
/album/fotogaleria-jan-sranko-afiap/fbs-2214-res-jpg/

Vyhľadávanie

O Fotoklube Nitra pri KOS v Nitre

 

     Fotoklub Nitra pôsobiaci pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre združuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých spája záujem o fotografiu a fotografovanie. Cieľom fotoklubu je vzájomná výmena fotografických vedomostí a skúseností, podnikanie spoločných fotoakcií a organizovanie kolektívnych výstav členov. 

     Stretnutia členov sa konajú v priestoroch KOS každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17:00. Prichádzajú sem mladí, začínajúci, pokročilí, ale aj vyspelí autori a nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako aj digitálnej fotografie. Členovia sa zúčastňujú rôznych súťaží na Slovensku a v zahraničí. O ich kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy.

Partnerské linky

Krajské osvetové stredisko v Nitre

  

________________________________________________________________

Zväz slovenských fotografov

________________________________________________________________

Slovenská federácia fotogafov

ephoto